Kahramanmaraş Nafaka Davaları

Kahramanmaraş Nafaka Davaları

Nafaka davalarına ayrıntılı giriş yapmadan önce nafakanın ne olduğunun öğrenilmesi gerekir. Nafaka genel bilinen anlamı ile bakıldığında, bir kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olması halinde eski eşi tarafından aldığı parasal ödenektir. Bu ödenek, aynı zaman çocuk için veya yakın akrabalara da ödenebilmektedir.

Aile hukukunun bir kolu olarak bakılabilecek Maraş nafaka davaları, sonuçlandığı takdirde kişi eşine veya çocuğuna ödeme yapmaya başlayacaktır. Nafaka ödenmesi milattan önce 18.yüzyıla kadar dayanan Hammurabi kanunlarına kadar dayanmaktadır. Bu kanunlar içerisinde eski çağlar olması rağmen boşanan kocanın eşine nafaka ödemesi ile ilgili bölümler yer almaktadır.

Nafaka Türleri ve Çeşitleri

Kelime anlamı olarak geçim ve geçinmek için gerekli olan anlamına gelen nafaka, medeni kanunda dört farklı şekilde düzenlenmiştir. Bunlar;

  • Yardım Nafakası: Bu nafaka türünün genellikle boşanma davası ve evlilik durumu ile bir ilgisi bulunmaz. Nafaka burada, yardım edilmediği halde maddi açıdan yoksun kalacak alt veya üst soya ya da kardeşlere ödenmektedir.
  • İştirak Nafakası: Çocuklu ailelerin boşanması durumunda, çocuğun velayetini alan aile bireyine çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada ortak olabilmek ve yaşamanı daha sağlıklı ilerletebilmesini sağlamak amacı ile ödenen nafaka türüdür.
  • Yoksulluk Nafakası: Boşanma kararı ile sonuçlanan nafaka davaları için yoksulluğa düşecek eşe verilmesi hükmedilen nafakadır.
  • Tedbir Nafakası: Boşanma davalarının açılmasından bir süre öncesinde ya da açıldıktan sonra 18 yaş altındaki çocuklarının geçinmesini sağlamak üzere karar verilen nafaka çeşididir.

İştirak Nafakası Nedir ve Ödenmezse Ne Olur?

Boşanma davalarında çocuğun velayetini alamayan eşin, çocuğun ergin yaşa gelene kadar ödemekle yükümlü olduğu ödeneği belirtir. Bu nafaka türünde nafakayı alacak olan eşin maddi durumu veya herhangi bir kusur durumu önemli değildir. Nafaka türünün asıl amacı yalnızca çocuğun yetiştirilmesini sağlayacak ve sağlık, barınma, eğitim gibi giderlerinin karşılanmasıdır. Ayrılık kararının kesinleşmesi ile birlikte ödemelerin nasıl veya ne şekilde yapılacağına karar verilir. Maraş nafaka davaları içinde de yer alan iştirak nafakalarının ödenmemesi durumunda yaşanabilecek birçok problem vardır. Ödemelerin alınamaması halinde cebri icra ile tahsil sağlanmasına karar verilecektir. Bu tahsil işlemlerini kolaylaştırabilmek için bazı tedbirler bulunur. Bunlar;

  • İcra iflas kanununa göre düzenlenen sıra cetvelinde nafaka alacakları 1.sırada yer almaktadır. Bu nedenle de, nafaka ödemesi gereken tarafın gayrimenkul mallarını satması halinde veya icraya gitmesi durumunda satış parası içerisinden nafaka alacaklı kişiye ödeme gerçekleştirilir.
  • Nafaka alacağının ödenebilmesi için emekli maaşa haciz işlemi yapılabilir.
  • Tahsil için nafaka borçlusunun maaşına haciz konulabilir ve maaş içerisinden nafaka miktarının tamamı çekilebilir.
  • Nafaka borçlusunun farklı yollar ile haciz için kesintileri olmasına rağmen, aylık nafaka miktarı yine de bunlardan bağımsız olarak maaştan kesilir.

Geriye Dönük Nafaka Davaları

Geriye dönük nafaka talebinde bulunabilmek çoğu boşanan çiftler için soru işareti halindedir. Maraş nafaka davaları içerisinde bu tür bir nafaka davası talebinde bulunmanın iki çeşit yolu vardır. Başlangıç olarak tedbir nafakası talebini açıklamamız gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken ise tedbir nafakasının boşanma davası sürecinden sonuna kadar tasdiklenmesidir. Uzun süren boşanma davaları için nafaka hakkı olan tarafın maddi açıdan zor duruma düşmesi halinde daha öncesinde nafaka tayin edilmemişse davanın açıldığı tarih temel alınarak geriye dönük tedbir nafakası talep edilebilir. Bunun yanı sıra ödenmemiş nafakaların geçmişe dönük ödenebilmesi için talep icra yolu ile yapılabilir. Nafakanın türüne göre tahsilat işlemi icra, ilamlı ya da ilamsız olarak başlatılacaktır.

Boşanma Davalarında Nafaka Miktarları

Boşanma davalarında nafaka miktarları medeni kanuna göre somut bir miktara indirgenmemiştir. Nafaka miktarları tarafların sosyal ve ekonomik durumları baz alınarak, ihtiyaçlarına göre şekillendirilmektedir. Birçok ülkede bu durumun aksine nafaka miktarlarına sınır konulmuştur. Örneğin, bazı ülkelerde nafaka miktarının ödeme yapacak tarafın aylık gelirinin %50’sini geçmemesi ya da 2.500 TL gibi üst sınırlar konularak şekillendirilmiştir. Ancak, Türk medeni kanununa ve hukuk sistemine göre bunun ile ilgili herhangi bir sınırlama mevcut değildir. Nafaka miktarları ile ilgili bir sınır bulunmadığından hakim nafaka ödenmesi gereken taraf için 60.000 TL gibi bir tutar da belirleyebilir. Maraş nafaka davaları, sosyal ve ekonomik durum ne gerektiriyorsa bu ihtiyaçlara göre belirli miktar çerçevesinde karar ile sonuçlanacaktır. Şehirler arasında, kanun çerçevesinde herhangi bir farklılık olmayacağından dolayı karar aşamasında aynı maddeler göz önüne alınacaktır.