Kahramanmaraş Boşanma Avukatı

Kahramanmaraş Boşanma Avukatı

Evlilik akdinin sona ermesine boşanma adı verilir. Yasal olarak evliliğin sonlandırılması için boşanma davası açılması gerekir. Boşanmanın gerçekleşmesi ile ortaya hem maddi hem de hukuki sonuçlar çıkar. Günümüzde çoğu boşanma taraflardan birinin boşanmak istememesi veya nafaka, velayet gibi şekillerde gerçekleşebilir.

Bu sebeple de dava öncesinde iyi bir Maraş boşanma avukatı tutulması gerekir. Boşanma sonucunda kadın, eşinin soyadını kullanmamaya başlayabilir ve artık birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar. Dava sonucunda, maddi ve manevi tazminat ya da nafaka söz konusu olabilir. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak ikiye ayrılan bir dava türüdür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

Bu tür boşanma davalarında, taraflar boşanmaya ilişkin her konuda mutabık kalmıştır. Anlaşmalı boşanma davalarının bilinmesi gereken birkaç şartı da bulunmaktadır. Bunlar;

 • Tarafların evliliğinin en az 1 yılı doldurmuş olması gerekir.
 • Her iki tarafta, boşanmada oluşabilecek tüm haklar ile ilgili mutabık olmalı ve konular ile ilgili karara varmış olmalıdır.
 • Tarafların dava esnasında mahkeme salonunda hazır olmaları gerekir. Kişileri bir avukatın temsil ediyor olması bu durum için yeterli görülmeyecektir.
 • Anlaşmalı boşanmalarda taraflar ne kadar da konular ile ilgili karara varmış olursa olsun, velayet gibi bir bölümde hakim anlaşmanın dışında farklı bir karara varabilir. Çocuğun menfaati ve ileriye dönük yaşayabileceği sorunlar göz önüne alınarak buna göre karar verilecektir.
 • Doğru bir Maraş boşanma avukatı ile sağlıklı sonuçlara ulaşılabilir.

Davaya, taraflardan birinin katılmaması durumunda anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına dönüşebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Şartları

Boşanma davalarını açmak için karar verilecek en önemli konulardan biri, çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı olacağıdır. Her iki dava türünde de aile mahkemesine başvuru yapılması gerekir. Çekişmeli boşanma davası açan taraflar için bilinmesi gereken birkaç madde vardır. Bunlar;

 • Evlilik akdi eğer 1 yılını doldurmadıysa ve hak talebinde bulunmak zorlaştıysa dava çekişmeli olacaktır.
 • Boşanma protokolü ile ilgili bir anlaşmaya varılamadıysa ve eşler, tazminat, mal paylaşımı, nafaka ve velayet gibi konularla ilgili karar vermediler ise ortaya çekişmeli boşanma davası çıkacaktır.
 • Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun süreceğinden sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerleyebilmesi için doğru
 • Maraş boşanma avukatı ile görüşülmesi gerekir.

Bir diğer merak edilen konu ise çekişmeli boşanma davalarının nasıl açılacağı ile ilgilidir. Bu tür boşanma davalarına bakmak için yetkili mahkemeler şu şekildedir:

 • Davalının yerleşim yerindeki aile mahkemesi ile boşanma davası açılabilir.
 • Davacının yerleşim yerindeki aile mahkemesi ile boşanma davası açılabilir.
 • Boşanmaya karar veren tarafların son 6 ay içerisindeki ikamet ettikleri yerde bulunan aile mahkemesi ile boşanma davası açılabilir.

Boşanma Davaları Genellikle Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının iki çeşit olması sebebiyle boşanma davalarının süreleri de buna oranla değişebilir. Örneğin, anlaşmaları bir boşanma davasında sonuç tek celsede boşanmak olacaktır. Davanın karara bağlanması ise buna bağlı olarak 1 ile 5 ay arasında bir süredir. Çekişmeli boşanma davalarında ise bu durum biraz daha farklıdır. Davanın özelliklerine göre dava süresi uzayabilir ya da kısalabilir. Usulüne uygun tebligat yapılması, ön duruşma, inceleme duruşması ve karar duruşması gibi birçok aşamadan oluşan çekişmeli boşanma davaları, davada dinlenecek tanık sayısı, tanıkların yerleri ve ilk davaya gelip gelmemelerine göre değişlik gösterebilmektedir. Bu davalar, ortalama olarak 2 ile 4 yıla kadar sonuçlanmaktadır. Davanın sürecini kısaltabilmek ve doğru adımlar atabilmek için Maraş boşanma avukatı ile görüşebilirsiniz.

Taraflar Boşanma Davasına Katılmak Zorunda mıdır?

Hukuka göre yerinize vekalet edebilecek bir avukatınız var ise duruşmaya katılma gibi bir zorunluluğunuz bulunmaz. Ancak, anlaşmalı boşanma davası açmaya karar verdiyseniz duruşmada bulunmanız gerekecektir. Bunun sebebi ise hakimin her iki tarafı dinleyerek boşanma talebinin özgür irade ile verildiğinden emin olması gerektiğidir. Çekişmeli boşanma davalarında da bu durum sürece göre değişebilir. Örneğin, ispat gerektiren tartışmalı bir süreç gerektiren davalarda taraflar iddialarını deliller ile hakim karşısında tartışacaktır. Fakat bu durumu avukat vasıtası ile sağlamak istiyor iseniz bu durumda da bizzat duruşmaya katılmanız gerekmeyecektir. Çekişmeli boşanma davalarında avukat tarafları temsilen beyanda bulunabilir. Dava hangi türde olursa olsun avukat tutmayan taraf duruşmaya bizzat katılmak zorundadır. Aksi halde davanın bir sonuca varması uzayacağından iki tarafta durumda kalabilir.