Velayet Tahsisi

Bu yasa grubu ayrıca, boşanma yasalarının farklı taraflarıyla da birbiri ile ilintilidir. Müşterek küçüklerin velayeti kanuni zorunluluğu da içine alır ve bir anne – babanın  veya vasisinin sorumlu olduğu müşterek küçüklere bakmak, bazı kararları onlar adına  vermek, eğitmek ve kontrol etmek mecburiyetinde olması hakkıdır. Çocuk velayeti konusu aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinde meydana gelebilir: Resmi birlikteliğin müşterek çocuğu olan evli bir çift ayrılmak istediğinde; küçük müşterek bir evladın yada hiç evli olmayan iki anne – babanın  mahkeme dışında velayet konusunda ortak bir kabule meydana gelemezse; Bir anne - baba yada yasal veli küçüğün bir mahkeme yada resmi bir kurum tarafından menfaati için yeterli olmadığı yada olumsuz olma ihtimali olduğu tespit edildiğinde; ve anne - babadan herhangi biri yada ikiside olmazsa yada ölmüşse. Velayet küçüğün ebeveyni ile sınırlı değildir, diğer aile üyelerine, koruyucu aile veya grup evine de verilebilir,

Çocuk velayeti için kanuni ve fiziki şeklinde iki esas kategori bulunmaktadır; bunlar sonradan tek veya ortaklaşa da atanır. Yasal velayet, çocuğun ikamet ettiği yerin tam tersine, bir ebeveynin hak ve sorumlulukları ile daha çok ilgilenir Çocuğun eğitimsel ihtiyaçları, sıhhat ve sağlığı ile ilgili kararları ve çocuğun genel refahı gibi çocuğun hayatındaki ana konularla ilgili kimin karar verebileceğini tahsis eder. Ortak yasal velayetin verilmesi, görevli eşlerin bu kararları verebilmek için birbirleriyle iletişim kurmasını ve beraber çalışmasını gerekli kılar. Fiziksel velayet, çocuğun nerde kalacağını ve hangi sürelerde kalacağını ayrıca çocuğun rutin hareketleri ve iyiliği ile alakalı gerekli kararları alma sorumluluğunu ve rutin sorumluluğunu üstüne alacaktır. Velayet eğer ortak verilmişse, Çocuk hem ebeveynleriyle hem de velileriyle beraber oturarak zaman geçirir. Bu, zamanın eşit olarak bölünmesi gerekli olduğu manasına gelmez; bunun yerine, taraflarca açıkça söylenen bir kararlaşma olabilir yada verilen kararlara ve çocuğu yetiştirmek için pay edilen  maddi ödemelere istinaden olabilir.

Bütün devletler çocuk velayeti düzenlemelerinin ve ödüllerinin çocuğun menfaatlerine dayanması gerekli olduğu düşüncesini kabul etmiştir. Ancak bunu sile getirmek için düşünülen unsurlar değişebilir. Velayet sahibi taraf eşler birlikte onay verirse, Aile Mahkemesi ortak fiziki yada ortak kanuni velayetin verilmesine hükmedebilir. Önemli Hatlarıyla , bir eşe yalnız olarak velayet verildiğinde, diğer eşe / tarafa hafta sonları, bazı tatiller ve tatil vakitleri ile uygun olan diğer günleri içeren görüşte bulunacaktır. Mahkemeler, koşullar gerektirdiğinde görüş tahsis günlerini düzenlemelerini farklılaştırma hakkına her zaman sahiptir. Boşanma Avukatı Kahramanmaraş