Soybağı Davaları

Her çocuk bir anneden doğar. Çocuğun doğum ile birlikte annesi hukuken bellidir. Bu sebeple anne (reşitse) çocuğun doğumu ile direkt olarak çocuğun velayetine sahiptir.

Bir erkekle çocuk arasındaki hukuki bağ, bir bayanın çocukla bağı kadar açık değildir. Sadece çocuk bir evlilik boyunca doğarsa, baba ile çocuk arasında otomatik olarak hukuki bir bağ oluşur. Erkek kanunen çocuğun babasıdır ve velayetine sahiptir.

Bir çocuk evlilik dışı doğduğu zaman, erkek çocuğun diirekt olarak kanuni babası olmadığı gibi, çocuğun velayetini de direkt kazanmaz. Kanuni bağ, hamilelikte ya da doğumdan sonra oluşturulabilir.

Hukuki bağı elde etmenin çeşitli yolları vardır. Doğum öncesi tanıma veya soybağı tespiti yoluyla erkek ve çocuk arasında yasal bir bağ elde etmek mümkündür. Her iki yöntemin de, çocuk ve erkek açısından farklı sonuçları vardır. Bu seçeneklerden birini seçmeden önce, sonuçları hakkında yeteri kadar bilgilenmeniz önemlidir.

Öte yandan bir baba ile bir çocuk arasında bulunan  yasal bağı bitirmek te mümkündür. Bir tanıma, hakim tarafından geçersiz kılınabilir ve erkeğin soybağı özelliği, anne veya ortak çocuğun talebi üzerine, mahkeme tarafından geçersiz kılınabilir.

Bu internet sitesinin amacı, sizi Hollanda’daki çeşitli soybağı davaları için ve tüm ilgili taraflar için seçenekleri ve hukuki neticelerin neler olduğu hakkında bilgilendirmektir.

Soybağı hakkında daha geniş bilgi sahibi olmayı istiyorsanız veya kendi durumunuz hakkında sorularınız var ise avukatlarımıza 010-707 3858 numarasından ulaşabilirsiniz.
Soybağı (Babalık) Prosedürleri

Eğer bir çocuk evlilik süresinde doğarsa, annenin eşi, çocuğun doğal babası olmasa dahi, kanun tarafından direkt baba olarak tanınır. Bu halde her iki ebeveyn de çocuğun velayetine sahiptir.

Birçok çocuk evlilik dışı doğmaktadır. Bu halde, doğum esnasında çocuğun yasal bir annesi bulunur ama yasal bir babası ortada yoktur. Babayla çocuk için yasal bir bağ meydana getirmenin farklı farklı yolları vardır. Eğer anne onay verirse, baba çocuğu tanıyabilir ve çocuk üstünde yetki sahibi olabilir. Bunun için dava ikamesine  gerek yoktur. Ancak annenin babaya onay vermemesi ya da babanın çocuğu istememesi halinde ise, dava ikame etmek gerekecektir. Bu hakkın kullanımı için bir avukat tutmanız gerekir. Yasal bir bağ oluşturmak hedefiyle ya da mevcut yasal bağları bitirmek için çeşitli dava türleri bulunmaktadır. Aşağıda farklı dava türleri yer almaktadır.

Çocuk tanıma için izin vekaleti
Tanımayı iptal ettirme
Soybağı tespiti
Soybağı reddi
Ortak veya tek başına velayet

Yukarıdaki davalardan birini açmak durumunda olduğunuz zaman, bir avukat tutmanız faydalı olacaktır. Avukatlarımız size bu konu da yardımcı olabilirler.

1. Çocuk tanıma için izin vekaleti

Bir çocuğu tanımanız, çocuğun babasının siz olduğunuzu belediyede kanuni olarak tespit ettirmeniz manasına gelir. Bir çocuğu tanıyan erkek, yasal olarak çocuğun babası haline gelir. Ekseriyetle çocuğu tanıyan, biyolojik babasıdır. Fakat bu mecburi değildir. Başka bir erkek de çocuğu tanıyabilir. Tanıma erkeğin yalnızca gönüllü olarak yapabileceği şekilde bir durumdur. Elbette anne de bu duruma izin vermelidir. Bu sebeple annenin tanıma için yazılı olarak izin vermesi gerekir.

Annenin, çocuğu tanımaya onay vermemesi durumunda ve eğer çocuğun 16 yaşından küçük olması durumunda, baba (genellikle biyolojik baba) belirli şartlarda mahkemeden çocuğu tanıması için izin vekaleti alır.

Sizin adınıza mahkemeye, çocuğun tanınması için izin vekaleti dilekçesi sunulur. Hakim  çocuğun tanınması sebebiyle izin verirse, doğum evrakına çocuğun kanuni babası olduğunuzu gösteren bir belge eklenir. Önemli: çocuğu tanıma, velayet sahibi olmanız manasına gelmez. Çocuğunuzun velayetini almak için, başka bir işlem gerekir.

2. Tanımayı iptal ettirme

Bir erkek için herhangi bir çocuğun tanınmasını hakim tarafından iptal ettirmek, sıkı koşullar altında mümkündür. Tanıma yalnızca erkek, çocuğun biyolojik babası değil ise ve olayda hata, hile ya da şartların kötüye kullanılması söz konusuysa, iptal ettirilebilir. Hakime , tanımanın iptali için bir dilekçe verilmelidir.

Tanımanın iptali, erkeğin hiçbir zaman çocuğun yasal babası olmadığı sonucuna ışık tutar. Tanımadan önceki duruma tekrar etmiş olur. Bu da mesela , çocukların babalarının nesebini kaybetmeleri ve annelerinin nesebini korumaları manasına gelebilir.

3. Soybağı tespiti

Bir çocuğun babası başka bir kadın ile resmi olarak evlenmişse ve çocuğu tanıyamıyor veya tanımayı istemiyorsa yada bu arada ölmüşse, anne ve çocuk hakimden babalığı tespit ettirmesini talep edebilirler.

Babalığın yasal tespiti, çocuğun dünyaya gelmesine kadar geriye doğru gitmektedir.  Çocuğun, doğum belgesi yeniden düzenlenerek, doğum belgesine soybağı kurulan babanın adı kaleme alınır. Yani çocuğa yeni bir doğum belgesi düzenlenir.

Yasal soybağı tespitinin bir başka sonucu, çocuğun soybağı kurulan babayla bir aile hukuku ilişkisi meydana getirmesidir. Tespit edilen baba bunun yanında çocuğun geçimini gözetmekle de yükümlü olur.

4. Babalığın reddi

Evlilik süresinde, annenin eşinden olmayan gayrimeşru bir çocuk dünyaya gelmişse, örneğin boşanma süre olarak çok uzun sürdüğü için, eşin babalığı hakim tarafından reddedilebilir. Koca da, anne de ve hem de çocuk, babalığın reddi talebi ile mahkemeye başvurabilirler. Bunun sınırlı süreler içerisinde yapılması gerekir:

anne: çocuğun doğumundan sonraki bir yıl içerisinde;
erkek: büyük ihtimalle çocuğun doğal babası olmadığını öğrenmesinin ardından bir yıl içerisinde;
çocuk: erkeğin büyük ihtimalle doğal babası olmadığını öğrenmesinin ardındanki üç yıl içerisinde. Eğer çocuk bu gerçeği reşit olmadan önce öğrendiyse, reşit olduktan en fazla üç sene sonrasına kadar red talebinde bulunabilir.

5. Ortak veya tek başına velayet

Çocuğun veya fetüsün tanınması, babayı kanuni temsilcisi yapmaya yetmez. Bunun için önce velayet istemi yapmalıdır. Velayet hakkıyla baba, çocuğun yaşam şartları ve bakımı hakkında kararlar alabilir. Ayrıca çocuğunun maddi varlıklarını yönetebilir ve imza atmak veya kanuni işlemleri yapabilmek gibi hususlarda onun adına hareket edebilir.

Tek başına velayet

Bir evlilik süresi içerisinde doğan bir çocuğun ebeveynleri, otomatik olarak velayet sahibi olurlar. Velayeti taraflardan herhangi birine vermeyi zorunlu kılan özel bir hal olmadıkça, ayrılmış olsalar bile, bu hal değişmez. Boşanmanın ardından ebeveynlerden biri hakimden, çocukların velayetini tek başına almayı talep edebilir.

Ortak velayet

Birbiriyle resmi olarak evlenmemiş veya  kayıtlı birliktelikleri bulunmayan ebeveynler, bir avukata müdahalesi şart olmadan, velayeti ortak bir şekilde almayı hakimden talep edebilirler. Bunu yapmazlarsa, yalnızca anne çocuğun velayetine hak kazanır. Eğer anne ortak velayet için rıza vermeyi reddederse, çocuğun babası mahkemeden bu konu da bir karar vermesini talep edebilir. Kahramanmaraş Aile Hukuku Soybağının Reddi ve Soybağının Kurulması davaları