Men-i Müdahale Davaları

Medeni Kanunumuzun 683. Maddesinden kaynaklanan müdahalenin men’i davası yani el atmanın önlenmesi davası genelde ortak mülkiyet alanına üçüncü kişiler veya diğer paydaşlar tarafından yapılan müdahale sonucu ortaya çıkan bir dava türüdür. Burada amaçlanan gaye haksız yapılan el atmanın (tecavüzün) mahkeme kararı yolu ile önlenmesidir.

Bazen yalnızca müdahelenin sonlandırılması talep edilebileceği gibi bazı durumlarda da yıkım (kal), ara sıra de ecrimisil talep edilmesi gerekiyor. Bu her olayın kendi meydana geliş sebepleri ile değerlendirilmesi gerekli olan bir husustur.

Bu gibi davalarda müdahalenin gerçekleştiği gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemeleri yetkili mahkemeler olup görevli mahkemeler ise genel Mahkemelerdir.

Bu tür davalarda öncelikle mahkemenin keşif ve bilirkişi incelemesi yapması önemlidir. Bu davalar da uzmanlık alanımıza girmektedir.