Hakaret Sebebiyle Boşanma Davası

Hakaret ve Kötü söz Sebebiyle Boşanma davası başvurusunda bulunmak için hakaretin ispatı edilmesi önem teşkil etmektedir. Hakaret şahit ifadeleri, mahkeme hükümleri ve yasal çerçeveler içerisinde alınmış ses ve görüntüler kabul görmektedir.Tarafın hakareti kanıtlaması durumunda  boşanma davası ile birlikte, şahsi haklarına saldırı ve manevi üzüntü sebebiyle tazminatta talep etme hakkı ortaya çıkmaktadır.
Hakaret Nedeniyle Boşanma Nedir

Eşe hakaret Tük Medeni Kanunu 166. Maddesine göre boşanma konusu olabilecek hareketler arasındadır. Boşanma tarafların birçok nedenlere dayanması şartıyla, evlilik birliğini devam ettirmekten vazgeçmeleri olarak bilindiği gibi, evlenmek gibi bir hukuki işlemdir ve eşlere tanınmış haktır.

Bununla birlikte boşanmanın kabul edilebilmesi için, haklı olarak en azından bir sebebe dayanması gerekir. Hakaret bu nedenler içerisinde yer alır.
Hakaret Nedeniyle Boşanma Davasında İspat

Sözlü olarak hakaretin davaya konu olduğu gibi, e-posta, sms, sosyal ağ ve benzeri dijital ortamlarda yazılı olarak ifade edilen hakaretlerde dava konusu olabilir. Bir yada daha çok defa hakarete uğrayan kalan eşin bu durumu ispatlaması gerekir. Bu aşamada şahitlik ve dolayısı ile şahitler önem kazanır.

Hakaret Nedeniyle Boşanma
Hakaret Nedeniyle Boşanma Yargıtay Emsal Kararlarında Yer Almıştır

Eşe hakaret, boşanma sebepleri arasında son senelerde giderek daha fazla artış gösteren bir sebeptir ve Yüksek Mahkeme giderek daha çok hakaretin kendi ve başlı başına boşanma nedeni olduğuna dair ilgili karar almaktadır.

Genel olarak bilinen hakaretin boyutu ve niteliği olarak bilinmekte olsa bile, bu tür iddialarda hakaretin ispatlanabilmesi daha çok mahiyet gösterir. Yani hakaretin az yada çok olması ağır yada hafif olmasından ziyade, hakaretin edildiği taraflardan biri tarafından ispat edilmelidir. Bu durum şahitlerin bu tür davalarda en mahiyetli unsur haline gelmelerine sebep olmaktadır.