Anlaşmalı Boşanma Davaları

Birlikte ortak bir hayat kurmak isteyen kadın ve erkeğin aldığı en önemli karar olan evlilik bazen yolunda gitmeyebilir. Bu nedenle de çiftler birbirlerine daha fazla zarar vermeden birlikte almış oldukları karar ile yaptıkları evlilikleri sonlandırabilirler. İki tarafında maddi ya da manevi olarak birbirlerine zarar vermeden medenice boşanmaları en mantıklı kararlardan bir tanesi olacaktır. Böyle bir süreçte eğer ki ortada bu evlilikten çocuk ya da çocuklar varsa ebeveynleri tarafından onların da zarar görmemesi açısından en doğru karar evliliklerini sakin bir şekilde bitirmek doğrusudur.

Birçok boşanma türü vardır. Bu türlerden bir tanesi olan Anlaşmalı Boşanma çiftlerin ve varsa bu evlilikten doğan çocukların zarar görmemesi için tercih edilen en yaygın boşanma türüdür.  Anlaşmalı boşanma davalarında çiftler kendi aralarında konuşarak nafaka, mal paylaşımı, çocuk ya da çocukların velayeti gibi birlikte karar verdikleri unsurları kapsayan bir protokol hazırlayarak mahkemeye başvururlar.  Bu protokol ile hakim eşleri tek tek dinleyerek belirli bir karara varabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

 • Bitirilmek istenen evliliğin en az bir senedir devam ediyor olması,
 • Çiftlerin ikisinin de birlikte anlaşmalı boşanma için mahkemeye başvurması,
 • Bireylerin mahkemede bizzat bu düşüncelerini açıklaması,

Anlaşmalı boşanma davası için şartlardır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma davalarının olmazsa olmazlarından bir protokoldür. Bu protokol çiftlerin evliliklerini sonuçlanmasıyla alakalı birlikte aldıkları bazı kararlar ile düzenlenerek imzalanır. Anlaşmalı boşanma davası protokolü davanın dilekçesinin yanında hakime ek olarak verilir. Eğer protokol içerisinde yasalara aykırı bir durum söz konusu değilse hakim tarafından evliliğin son bulmasına karar verilecektir. Lakin hakim tarafından gerek duyulursa bu protokole müdahale edilebileceği unutulmamalıdır. Bu müdahale tamamen iki tarafında menfaatlerini korumak ve varsa çocukların hakkını korumak için yapılır.

 Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Neler Yazılmalıdır?

Anlaşmalı Boşanma protokolünde;

 • Varsa çocuğun ya da çocukların velayeti,
 • Çocuğa ya da çocuklara ödenecek iştirak nafakası,
 • Eşe ödenecek yoksulluk nafakası,
 • Çocukla yapılacak görüşmelerin günleri ve saatleri,
 • Evlilik süresince alınan ya da yapılan taşınmazları paylaşımı,
 • Evlilik süresince yaşanılan evin içerisinde bulunan eşyaların paylaşımı,
 • Araç ya da diğer tüm taşınılabilir malların paylaşımı,
 • Eğer evlilik süresince oturulan ev kira ise artık kiranın kim tarafından ödeneceği,
 • Taşınmaz ya da taşınılabilen mallara ait mevcut bir kredi varsa bu kredinin kim tarafından ödeneceği,

gibi birçok ayrıntı yazılabilir.  Yukarıda saydığımız unsurlara ek olarak farklı özel unsurlar da varsa protokole eklenmelidir. Dava sonrasında ya da ileri de bu protokol nedeniyle taraflar arasında bir husumet doğmaması açısından alanında uzman bir avukat ile hazırlanması mantıklı olacaktır. Çünkü bazı noktalarda bu protokol de yapılan hataların telafisi olmayabilir. Her çiftin yaşam standarttı farklılık gösterir. Bu yüzden de çiftlerin kesinlikle internet ya da farklı bir ortamdan indirdikleri protokolleri kullanması doğru olmaz. Bu prosedürler her çifte göre ayrı ayrı düzenlenmelidir.

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için tarafların bizzat duruşmada bulunmaları gerekmektedir. Duruşmalara avukatları ile beraber gelecek olan çiftler duruşma sonrasında boşanabilirler. Taraflardan birinin gelmemesi durumunda boşanma süreci sekteye uğrayacak ve boşanma gerçekleşmeyecektir. Aile mahkemelerin baktığı Anlaşmalı boşanma davalarında süreç oldukça hızlıdır. Hakime doğru ve eksiksiz sunulan bir protokol ile tarafların ikisinin de mahkeme salonunda bulunması taktirde tek celse de boşanma gerçekleşir.  Süreç mahkemeye başvurulduktan sonra mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak kısa bir sürede sonuca erecektir.

 Bu davalarda tarafların avukat tutmak için bir zorunluluğu yoktur. Fakat sürecin daha hızlı ve doğru bir şekilde son bulması açısından avukat tutmak her zaman iki taraf için de büyük bir önem arz etmektedir. Yukarıda da dediğimiz gibi aksi taktirde yanlış hazırlanmış bir protokol telafisi zor ya da imkansız hatalara neden olabilir. Bu nedenle avukat tutulmasında her zaman fayda vardır. Ayrıca tutulan bir avukat sayesinde tarafların arasında doğabilecek olumsuz düşünceler son bulacağı gibi dava süreci oldukça medeni bir şekilde ilerleyiş gösterecek ve de iki taraf için de oldukça olumlu bir sonuçla son bulacaktır.

Evet, dava sürecinde hem maddi hem de manevi olarak yara almamak istiyorsanız doğru adımlar atmalısınız.