Yurt Dışı Boşanma Davası

Türkiye dışında başka ülkelerde yapılan yargılamalar neticesinde verilen kararlar Türkiye’de kendiliğinden geçerli olmazlar. Yabancı ülke hükümlerinin ülkemizde de geçerli hale gelmesi için kanunda bazı koşullar aranmaktadır. Bu kararlar ancak bu koşulların yerine getirilmesi ile birlikte ülkemizde de geçerli sayılabilecektir.

Vatandaşlar tarafından sıklıkla dile getirilen şikayetlerden biri de “ X ülkesinde boşandım ancak Türkiye’de hala kayıtlarda evli olarak görünüyorum, bunun nedeni nedir, ne yapmalıyım?” şeklindedir. İşte bunun tam da nedeni yukarıda açıklamış olduğumuz kararların ülkemizde geçerli sayılıp sayılmaması mevzusudur. Yurt dışında bir kişinin boşanması ülkemiz hukuku açısından yetersizdir. Şayet yabancı bir ülkede sizin için boşanma kararı verildiyse ve kanunumuzda aranan koşulları da yerine getirmediyseniz Türkiye’de hali hazırda evli durumda görünüyor olmanız son derece olağandır. Burada yapmanız gerekenleri bilmeniz de son derece önemlidir. Biz de bu makalemiz ile sizlere yurt dışında yapılan yargılamalar neticesinde verilen kararların ülkemizdeki geçerliliği konusunda bilgiler vereceğiz.

Yabancı mahkeme hükümlerinin Türkiye’de de geçerli hale gelebilmesi için tanıma ve tenfiz davası ikame edilmesi gerekiyor. Aksi halde yabancı ülke yargılamalarının neticesinde verilen kararların ülkemiz açısından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Tanıma ve tenfiz davalarının söz konusu olabilmesi için öncelikli olarak yabancı bir ülkenin çekişmeli yargılama neticesinde verdiği bir kararın mevcut olması gerekiyor. Bu çekişmeli yargılama neticesinde verilen kararın ülkemizde tanınabilmesi için kararın kesinleşmesinin ardından ülkemizde tanıma ve tenfiz istemli davalar açılabilecektir.
Yurt dışında bir kişinin boşanması ülkemiz hukuku açısından yetersizdir.

Peki, özellikle yabancı ülkelerde boşanma kararlarının verilmesi ile birlikte açılan tanıma tenfiz davaları hangileridir? Taraflara hangi olumlu sonuçları kazandırır? Zorunlu mudur?

Tanıma talepli davanız ile yabancı başka bir ülkede verilen mahkeme hükümlerini ülkemizde tanınarak Türkiye’dede geçerli ve resmi hale gelir. Bu hükümlerin ülkemizde de sonuç doğurması isteniyorsa tanıma davasının ikame edilmesi şarttır. Yukarıda örnek olarak vermiş olduğumuz yabancı bir ülkede verilen boşanma kararı neticesinde ülkemizde kişinin hala evli görünmesinin nedeni de bu davanın açılmamış olmasıdır. Tüm bu nedenlerle hak kaybı yaşanmaması adına bu kararların ülkemizde tanınmasını istemek gerekiyor.

Yabancı ülkede alınan kararlarda davanın ana içeriği karar bir hüküm doğurmuyorsa bu hükümler için Türkiye’de tanıma davası ikamesi yeterlidir. Ancak dava konusu karar bünyesinde bir icra da barındırıyor ise burda tanıma davası yeteli olmamakla birlikte tenfiz davası da açılması gerekiyor. Örneğin boşanma davasında boşanma kararı ile birlikte maddi-manevi tazminat ya da nafakaya da hükmedildi ise bunların icrai nitelikte kararlar olması nedeniyle tanıma davasının yanında tenfiz davası da açılması gerekiyor.

Yabancı mahkeme kararları nedeniyle açılacak boşanma davasında tanıma davası karşı tarafı eş olacaktır. Bu nedenle eşin bilgilerinin ve tebligat adresinin de bilinmesi gerekmekte olup dava dilekçesinin usul açısından da reddedilmemesi için tüm bu bilgilerin doğru bir biçimde dava dilekçesinde bulunması gerekiyor.

Tanıma ve tenfiz istemli davanın ikamesi için kanunda kısıtlayıcı bir süre yoktur. Davanın hızlı ve sağlıklı ilerleyebilmesi adına tanıma tenfiz davalarının en kısa zamanda bir avukat ile çalışılarak takip yapılması bizce tavsiye edilmektedir.