Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davası

Bu boşanma sebebi mevcut Türk Medeni Kanunu ihtivasında genel bir boşanma sebebi olarak sayılmıştır. Özel Boşanma sebeplerinden herhangi birine spesifik olarak dayanmayan tüm boşanma davaları teknik olarak Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) genel boşanma sebebine dayanmakta ve bu kanun maddesi kapsamında açılmaktadır. Türkiye’de mevcut derdest boşanma davalarının çok çok ezici bir çoğunluğu Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması genel boşanma sebebine dayanmaktadır , özel boşanma sebeplerine dayalı davalar ise tüm davalar içerisinde az bir kısım davada görülmektedir.

Hukuk tekniği olarak Özel Boşanma Sebepleri Kanunda Sayılan Şu Haller ile Sınırlıdır ;

 

1-) Zina Sebebiyle Boşanma Davası ( Bu sebebe dayalı boşanma davaları salt zinanın varlığına dayalıdır.)

2-) Onur Kırıcı Davranış , Cana Kast ve Pek Kötü Muamele Sebebiyle Boşanma Davası ( Boşanma davasının sebepte belirtilen fiiller esasına dayalı olduğu davalardır.)

3-) Haysiyetsiz Yaşam Sürme ve Küçük Düşüren Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası

4-) Terk Etme Sebebiyle Boşanma Davası

5-) Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası

 

Bu boşanma nedenlerinin dışında kalan tüm boşanma davaları genel boşanma boşanma sebebine dayalı olarak açılmış sayılmaktadır. Somut olayda söz konusu bu özel boşanma sebeplerinin varlığı olsa bile boşanma davası genel boşanma sebebine dayalı olarak açılabilmektedir.

Boşanma davası açılmadan önce davanın hangi boşanma sebebine dayalı olarak açılması gerekliği son derece önemlidir. Zira yanlış bir boşanma sebebi ile açılan boşanma davaları çok büyük bir ihtimalle reddedilecektir. Boşanma davası açmadan önce mutlaka uzman bir boşanma avukatından hukuki destek almanız çok büyük önem arz etmektedir. Kahramanmaraş Boşanma Avukatı Burak Kaan Türker