Maddi Tazminat Davası

Maddi tazminat; kişilik haklarının maddi açıdan rakamsal unsurlarla belirtilebilecek somut zarar görmesi durumunda ortaya çıkan bir tazminat türüdür.

Manevi tazminat ise duygusal , ruhsal sarsıntı ve elem bakımından oluşan zararlarda meydana gelir. Hakaret fiili açısından maddi zarar manevi zarara göre genelde daha az haldedir. Sadece hakaret fiili ile kimse maddi kayba uğramaz ancak hakaret bir tacirin, ticari itibarına yönelikse burda tacir misalen ticari kazanç kaybı meydana gelebilir. Bu bakımdan bu maddi zararın tazmin edilmesi gerekebilir.

Bununla beraber hakaret eylemi genelde hakarete uğrayan kişide manevi zarar meydana getirir. Bu zarar onur zedelenmesi, derin elem yada herhangi farklı bir biçimde meydana gelebilir. İşte oluşan bu manevi zararında tazmin edilmesi gerekiyor. Kahramanmaraş Avukatları