Kahramanmaraş Boşanma Avukatı

Kahramanmaraş Boşanma Avukatı

Maraş Boşanma avukatı aile ve aile içi sorunlarından doğan uyuşmazlıklarda her iki tarafa gerek hukuki danışmanlık sağlamak gerekse de açılan davalarda sürecin yürütülmesinde destek olan kişidir. Normalde avukatlık sektöründe kendi içinde böyle bir ayrıma yapılmasa da genel olarak boşanma davalarına giren avukatlar halk arasında boşanma avukatı olarak

adlandırılmaktadır. Şunu önce açıklamak gerekmektedir; boşanma bir evliliğin hukuken sona erdirilmesi işlemidir.Boşanma işlemi dava esnasında hakim tarafından karara bağlanır, boşanma talebinin Medeni Kanun’un hükümleri arasında sayılan bir nedene dayandırılması ve uyum göstermesi lazımdır. Türk Medeni Kanunu’nda evliliğin sonlaması ancak belirli sebepler meydana gelmesi halinde gerçekleşir. Bu kanunlar da sadece boşanma nedenleri yazılmış olmayıp ayrılma süreci ve ayrılmanın sonuçları detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrılmanın gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan hak ve yükümlülükler bulunmaktadır.

Maraş Boşanma Avukatı Ne Yapar?

Maraş Boşanma avukatı, medeni hukukun içinde bulunan kapsamlara dayanarak yer alan aile hukukuna ilişkin sorunlara ve dava sürecinde gerekli çalışmaları takip eder. Maraş boşanma avukatı genel hatlarıyla aşağıdaki işlemlere ve dava türleriyle ilgilenmektedir:

  •    Karşılıklı anlaşmalı boşanma davalarında; boşanma protokolünü ve evrakların hazırlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi
  •    Çekişmeli boşanma davalarının açılması, dava sürecinin yakından takibi ve yürütülmesinin sağlanması
  •    Mal paylaşımı davası
  •    Evlilik öncesi evlilik sözleşmesinin hazırlanması ve evlenmeden önce yapılacak olan mal rejimine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
  •    Boşanma sonucunda ortaya çıkacak olan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi ve açılma işlemlerinin sağlanması
  •    Çocukların velayetine ilişkin davaların takibi ve sonuca bağlanması
  •    Boşanma davasından sonra nafaka talebi veya nafaka artırım davası

Boşanma dava süreci kişinin hukuki ve mali haklarının avukat aracılığıyla korunması için gerekli olan tecrübelerini ve kişi ve kişileri dava boyunca temsil eden kişi boşanma avukatıdır.