Kahramanmaraş Avukat

Kahramanmaraş Avukat

Avukatlar, hukuk alanında eğitimli ve yargıda kişilerin haklarını savunanlardır. Mahkeme süresince davalı ve davacıların işlemlerini yapan ve kişilerin haklarını savunmakla görevli avukat, davalarda gerçeği açığa çıkarmak için değil müvekkilinin menfaatine göre hareket etmek ile yükümlüdür. Maraş avukat,

müvekkili lehine olmayan belgeleri ve delilleri değerlendirmeye sunmaz. Türkiye’de avukat olabilmenin başlıca şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Hukuk fakültesi için gereken puanı alıp, bölüme girmek avukatlık içi ilk adım sayılır. Bu okullara giren kişilerin iyi bir avukat olabilmeleri için bölümlerini başarı ile bitirmeleri gerekir. Okulu bitiren avukat adaylarının 1 yıllık stajlarının ardından üye olması gereken baroya yakın bir ikamete sahip olmalıdır. Baro ayrıntısı tabelalarında yazacağından gereklidir. Üye olunmak istenen baronun yakın olmaması durumunda baroya yakın bir yerde ikamet edilmeye başlanılmalıdır. Örneğin, İstanbul hukuk bürolarında görev yapmak istiyorsanız, İstanbul’da ikamet etmelisiniz. Bu şartların sağlamasının ardından avukatlık mesleğini icra etmeye başlayabilirsiniz.

Avukatın Görevleri Nedir?

Avukatlık görevini icra edebilmek için kişilerin yasalara ve kanunlara hakim olması gerekmektedir. Bunun dışında ise birçok farklı Maraş avukat görevleri vardır. Bunlar;

 • Hukuk ile ilgili sorunlar ve yasal konularda yorum yapmak,
 • Gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunmak ve tam tersi dava etmek,
 • Adli iş takibi ve resmi dairelerdeki tüm işleri izlemek, gerekli belgeleri düzenlemek,
 • Kendisine gelen davaları kabul etmesi halinde ister kısa süre içerisinde, isterse de uzun vadede sonuna kadar takip etmek gibi görevleri vardır.

Avukat Olma Şartları

Avukat olabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunlar;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Hukuk fakültesi mezunu olmak
 • Avukatlık stajını tamamlamak
 • Avukatlık için herhangi bir mani durumu bulunmamak

Bu saydığımız maddeler avukat olabilmek için gerekli şartlardır. Bunların dışında avukatlığa engel olabilecek ve görev yapamayacak kişiler vardır. Bunlar;

 • Taksirli suçlar dışında kesinleşmiş bir karar ile 2 yıldan fazla hapis yatan ya da 1 yıldan fazla ağız hapis cezası ile yargılanan ya da basit, nitelikli zimmet, irtikap, hırsızlık, sahtecilik, rüşvet, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suç işlemek, ihaleye fesat karıştırmak gibi herhangi bir suçtan hüküm giymiş olmak.
 • Kesinleşen bir disiplin kararı almaları halinde hakim, avukat ya da memur gibi niteliklerini kaybetmek.
 • Avukatlık görevlerine uymayacak tutum ve davranışlar sergilemek.
 • Avukatlık görevi ile bağdaşmayan başka bir iş ile meşgul olmak.
 • Mahkeme kararı ile kısıtlama almak.
 • İflas etmiş olmak, fakat itibarı iade alamamış olmak.
 • Hakkında aciz vesikası bulunan ve bunu kaldırmamış olmak.
 • Maraş avukat görevini yapmaya engel vücut ya da akli engele sahip olmak.

Avukat Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Avukatlık görevini yapmak isteyenlerin başlıca iyi bir eğitim almaları gerekir. Pratik bir zekaya sahip olup, bir yandan da sözel kapasiteye sahip olmalılardır. Avukatların meslekleri gereği tarafsız bir yol izlemeleri gerekeceğinden, araştırmacı ve kendini geliştirmeye uygun kişiler arasından seçim yapmalısınız. İş alanında prensip sahibi ve düzenli olanlar avukat görevinde daha başarılı olmaktadır. Bu nedenle de avukat seçiminde bu özellikleri göz ardı etmemelisiniz. Farklı farklı davalara bakan avukatlar, işlerinin yoğunluğu sebebi ile duyguları yerine mantıklarıyla hareket etmektedir. Hafızaları güçlü ve tecrübeli bir Maraş avukat seçmelisiniz.

Büro, adliye gibi kapalı ortamlarda bulunan avukatlar, keşif çalışmaları gibi durumlar harici açık alanlarda pek çalışmazlar. Avukatlık yoğun sorumluluk gerektiren bir iş olmasından dolayı çalışmaları esnasında müvekkilleri ile yargıç, savcı, adli personel ve emniyet görevlileri ile sürekli iletişim halindedirler.

İyi Bir Avukat Olmanın Yolları

İyi bir avukat olabilmenin birçok yolu vardır. Avukatların kendilerini diğer avukatlardan ayırabilmek ve farklarını gösterebilmek için ek nitelik ve becerilere sahip olması gerekir. Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de bazı yeteneklere sahip olunması daha başarılı kılacaktır. Örneğin, fiziksel yeterliliği bulunmak birinin sporcu olup, bu alanda başarılı olabilmesi neredeyse imkansızdır. Buna benzer olarak, insanlar ve kalabalıktan hoşlanmaya, iletişime girmeyi sevmeyen bir kişinin avukat olması da oldukça zordur. Avukat olmak için sahip olunması gereken başlıca özellikler;

 • Analitik beceri sahibi olmak
 • Yaratıcı olmak
 • Hayatının her alanında araştırmacı olmak
 • Yüksek iletişim yeteneğine sahip olmak
 • Azim ve irade sahibi olmak
 • Etkili konuşma yapabilmek
 • Sürekli eğitime açık olabilmek
 • Okuduğunu anlayabilmek
 • Yazma becerilerinde ileri seviyede olmak
 • Mütevazi olmak

İyi bir avukat olabilmek için bu niteliklere ek daha farklı nitelikler ile de kendi çalışma profilinizi oluşturabilirsiniz.