Kahramanmaraş Avukatları

Kahramanmaraş Avukatları

Kahramanmaraş avukatları, gerçek kişilerin veya kurumların birbirleri ile veya devlet ile yaşadıkları uyuşmazlıkları hukuk bilgisi ile çözmeye çalışan ve mahkemelerde kişileri temsil edip haklarını savunan kişilerdir. Avukatlar, hukuk ve ceza davalarını kişileri temsil ederek çözümlemeye çalışırlar.

Avukatların Görevleri Nelerdir?

Avukatların görevleri:

 • Görevlendirildikleri davaların takibi üzerine gerekli olan işlemleri yürütmek,
 • Talep edildiği takdirde talep doğrultusunda görüşlerini beyan etmek,
 • Görevlendirildikleri takdirde bir kurumun çıkarlarını göz önünde tutarak koruyucu ve önleyici tedbirler almak,
 • Görevlendirildiği kurumun sözleşmelerini kurum çıkarlarına uygun şekilde sağlamak,
 • Kurumlar ve üçüncü kişiler ile kurumun arasında yaşadığı uyuşmazlıkları inceleyerek mütaala bildirmek,
 • Hukuki süreçleri yürüterek bunlara ilişkin işlemleri yürütmek.

Kahramanmaraş avukatları, baro tarafından görevlendirilebildikleri gibi avukat seçme hakkı kapsamında da seçilebilirler. Davanın niteliğine göre bu işlem gerçekleştirilmektedir. Bazı durumlarda baro, avukatı davanın niteliği kapsamında zorunlu olarak görevlendirirken bazı durumlarda ise kişilerin ücretsiz avukat talep etme hakkını kullanması ile görevlendirilir.

Avukat Olmanın Şartları Nelerdir?

Avukat olabilmek için:

 • Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı olma,
 • Türkiye'de yer alan bir üniversitede hukuk fakültesi eğitimini tamamlama,
 • Yasal çerçeveler kapsamında avukatlık stajını tamamlama,
 • Kanunda yer alan avukatlığa mani teşkil edecek hallerden birini barındırmama.

şartlarını taşımak gerekmektedir. Kanunda bir kişinin avukat olabilmesi için kanunlarla belirlenmiş bazı suçları işlememiş olması aranmaktadır. Kanunda avukat olmayı engelleyen haller şunlardır:

 • 2 yıldan uzun süreli hapis veya 1 yıldan uzun süreli ağır hapis cezası hususunda hüküm giymiş olma,
 • Kesinleşen bir karar kapsamında avukat olma niteliğini kaybetmiş olma,
 • Avukatlık mesleğine uygun olmayan davranışlar içerisinde bulunma,
 • Hukuken kısıtlı olma,
 • Müflis olma,
 • Hakkında acz vesikası çıkarılmış olma,
 • Avukatlık mesleğini icra etmeye yönelik bir zihinsel engele sahip olma.

Kahramanmaraş Ücretsiz Avukat Bulma

Kahramanmaraş avukatları arasından bir avukatı ücretsiz bir şekilde vekiliniz tayin etmek istiyorsanız yapmanız gereken prosedür belirlidir. Ücretsiz avukatlık için yapmanız gereken ilk şey baroya gitmektir. Baroya gitme işleminden sonra burada ücretsiz avukat talep ettiğinizi ve avukatlık ücreti ödemek için yeterli gücünüzün olmadığını ortaya koyabilecek gelir belgenizi sunmanız gerekmektedir.

Kişilerin sahip oldukları fakirlik belgesi gibi belgeler ücretsiz avukat tayin edilirken önemli belgeler arasında yer almaktadır. Gerekli belgeleri baroya sunduktan sonra bu belgelerin baro tarafından incelenmesini beklemeniz gerekmektedir. Baro, sunmuş olduğunuz belgeleri ve doğruluklarını inceledikten sonra size ücretsiz bir şekilde avukat atayabilir.

Ücretsiz Avukat ile Çalışmanın Riskleri

Kahramanmaraş avukatları arasından bir avukatın ücretsiz bir şekilde baro tarafından görevlendirilmesi avantajlı bir durum olduğu gibi içerisinde riskler de taşımaktadır. Baro tarafından görevlendirilen avukat, davanız hususunda uzman bir avukat olabilir. Davanız hususunda uzman bir avukat, davanızı sıkı takip ederek sizi iyi şekilde temsil edebilir. Fakat aşağıdaki gibi hallerin mevcut olması davanız açısından da belirli risklerin doğmasına sebep olmaktadır:

 • Görevlendirilen avukat, dava konusu hakkında yeterli tecrübeye veya bilgiye sahip olmayabilir,
 • Gerçekleştireceği çalışmalar ücretsiz olacağı için sizi tatmin edebilecek kapsamda bir çalışma yürütemeyebilir,
 • Görevlendirilecek avukatı siz tercih edemeyeceğiniz için sizi iyi bir şekilde ifade edeceği hususunda şüpheleriniz mevcut olabilir.

Bu tarz riskler, temsil edilmeniz hususunda çeşitli problemlerin doğmasına yol açacağı için bu riskleri göz önüne almadan ücretsiz bir şekilde temsil edilmeyi talep etmemelisiniz.

Avukatlara Danışma

Yaşamış olduğunuz bir uyuşmazlık karşısında ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Bazı uyuşmazlıklar salt hukuki bilgiye ihtiyaç duyduğu için internetten araştırma yaparak uyuşmazlığı çözebilmeniz pek mümkün değildir. Bu tarz durumlarda Kahramanmaraş avukatları danışmanlık yaparak gerçekleştirmeniz gereken adımları sizlerle paylaşacaktır.

Danışmanlık hizmeti, ücretlendirilen hizmetler arasında yer almaktadır. Çünkü avukatlar, görevlendirildikleri davalar haricinde danışmanlık, araştırma yapma ve inceleme gibi işlemler yaparak gelir elde etmektedir. Danışmanlık ücreti talep etmeyen avukatlar da mevcut olabilir. Hatta bazı avukatlar, internette açmış oldukları siteleri üzerinden gerekli bilgilendirmeyi kişiler ile paylaşmaktadır.

Danışmanlık hizmeti, her ne kadar kafanızdaki soru işaretlerini yok etmeye yönelik olsa da uyuşmazlığın giderilebilmesi için bir avukata vekalet vermeniz gerekebilir. Kahramanmaraş avukatları, danışmanlık hizmeti esnasında ihtiyaç duyulan vekalet ve dosya ücretini sizinle paylaşarak hukuken gerçekleştirmenizin imkansız veya oldukça zor olduğu işlemleri gerçekleştirmek üzerine size yardımcı olacaktır.

Hukuki uyuşmazlığı kendi lehinize sonuçlandırabilmek istiyorsanız iyi bir avukata vekalet vermeniz gerektiğini unutmamanız gerekmektedir. Avukatların yoğun bilgi ve tecrübeleri ile gerçekleştireceği işlemleri internet üzerinde gerçekleştirilen aramalarla gerçekleştiremeyeceğinizi unutmamalı, bu nedenle sizi en doğru şekilde ifade edeceğine inandığınız bir avukat ile uyuşmazlığı çözmenin yollarını aramalısınız.