Kahramanmaraş Avukatı

Kahramanmaraş Avukatı

Kahramanmaraş avukatı, gerçek kişi veya kurumların yargı önünde haklarını savunarak onlara yol gösteren kişilerdir. Bu mesleğin gerçekleştirilebilmesi için kanunda sayılmış olan şartlara sahip olunmalı ve gerekli eğitim süreci tamamlanmalıdır. Görevlendireceğiniz avukatın tam olarak sizi ifade edebilir olması,

gerekli bilgi ve donanımlara sahip olması ve yeterli tecrübeye sahip olması önerilen hususlar arasında yer almaktadır. İyi bir avukat olabilme niteliğini haiz olan kişiler arasından vekaletname ile görevlendirdiğiniz avukatınız yaşadığınız hukuki uyuşmazlığın sizin lehinize çözüme kavuşabilmesi adına gerek duyulan işlemleri gerçekleştirecektir.

Avukatlık Mesleğinde Branş Var Mıdır?

Yaşadığınız hukuki uyuşmazlığın niteliğine göre bu uyuşmazlığı çözüme kavuşturabilecek bir avukat ararsınız. Avukat ararken bu meslekte "ceza, boşanma veya iş" gibi branşların olup olmadığını merak edebilirsiniz. Avukatların branşlara ayrılması bazı ülkelerde kabul gören bir uygulama iken ülkemizde bu uygulamaya gidilmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinde avukatlık lisansına sahip kişiler, diledikleri davalarda görev alabilirler. Ülkemizde bir branş ayrımı söz konusu olmasa da avukatlar kendi belirledikleri alanlarda dava alarak gelişmeyi tercih edebilirler.

Bir Avukatta Olması Gereken Nitelikler

Sizi temsil etmesini istediğiniz bir avukat varsa o avukatta bazı nitelikleri aramanız alacağınız hukuki yardım çerçevesinde oldukça önemli olacaktır. Bir avukatta bulunması gereken nitelikler şunlardır:

 • Avukatın analitik düşünce kabiliyetine sahip olması,
 • Hukuki uyuşmazlığınıza yaratıcı bakış açıları ile yaklaşabilmesi,
 • Alanında gerçekleştireceği araştırmalar ile sürekli bir biçimde güncel kalabilmesi,
 • İletişim hususunda becerikli olması,
 • Azimli ve sabırlı bir yapıya sahip olması,
 • Konuşurken karşısında yer alan kişileri etkileyebilecek kadar güzel konuşma yapabilmesi,
 • Kendini sürekli bir biçimde eğitebilmesi,
 • Okuduğunu anlayabilmesi,
 • Kendini uygun söz öbekleri ile ifade edebilecek kabiliyete sahip olması,
 • Gerçekleştirdiği işlemleri özenle yerine getirmesi.

Yukarıda sayılan özelliklere sahip bir avukat, analitik düşünce kabiliyeti sayesinde probleminiz hususunda çözüme gidebilecek yolları belirleyerek en uygun olanını tercih edecektir. Aynı zamanda yaratıcı bakış açısı sayesinde yeni hamleler üretme hususunda zorluk çekmeyerek davanın gidişatına uygun çözümler üretebilir. Gerçekleştireceği araştırmalar sayesinde hukuki uyuşmazlığın tam olarak nasıl çözüme kavuşturulacağını bilir. Kahramanmaraş avukatı yukarıda sayılan nitelikleri bünyesinde barındırdığı takdirde sizi uyuşmazlığın çözümüne kavuşturma hususunda zorluk yaşamayacaktır.

Avukatın Görevleri

Kahramanmaraş avukatı olarak Kahramanmaraş Barosu'na kayıtlı avukatlar arasında yapacağınız tercihler ile aşağıdaki işlemlerin avukatınız aracılığıyla yapılmasını sağlayabilirsiniz:

 • Avukat olarak görevlendirilmeden önce kendisine başvuruda bulunan kişiyi iyi bir şekilde dinler ve ortada bir dava söz konusu ise dava dosyasını inceler,
 • Görevlendirildiği takdirde kişi veya kurum adına ihtiyaç duyulan hamle doğrultusunda dava açar, açılan davaları takip eder veya müvekkili aleyhine açılmış olan davalara katılım sağlar,
 • Dava dilekçesinde beyan edilmiş olan tanıkları mahkemeye sunar ve tanıklara dava ile ilişkin hususlar hakkında sorular sorar,
 • Mahkeme süreci boyunca müvekkilinin lehine olan iş ve işlemleri gerçekleştirerek davanın müvekkili lehine sonuçlanabilmesini sağlar,
 • Mahkeme süreci tamamlandıktan sonra verilen karara itiraz edilmesi gerekiyorsa üst mahkemeye başvurarak itirazı sağlar,
 • İcra takiplerini yürütür.

İyi bir avukat, yukarıdaki işlemleri gerçekleştirirken meslek etiğini göz önünde bulundurarak hareket eder. Gerçekleştirdiği işlemler ile müvekkilinin menfaatlerini korur ve gerçekleştirdiği işlemler doğrultusunda ücretlendirilir.

Avukatın Sorumlulukları

Kahramanmaraş avukatı olarak tercih edeceğiniz avukatların kanunlar ile çerçevesi çizilmiş hak ve sorumlulukları söz konusudur. Bu sorumluluklar çerçevesinde işlem gerçekleştirmeyen avukatları bağlı bulundukları baroya şikayet edebilirsiniz. Avukatların sorumlulukları:

 • İşe başlama yükümlülüğü,
 • Haklı neden bulunmadan davadan çekilmemesi gerekliliği,
 • Görevlendirildiği işi takip etme zorunluluğu,
 • Bilgi verme yükümlülüğü,
 • Görevlendirildiği işi haklı neden olmaksızın tamamlamaktan imtina edememe.

Avukatlar, görevlendirilmeleri ve gerçekleştirecekleri iş ve işlemler için zorunlu masraf avansının ödenmesi durumunda avukatlık hizmetini yerine getirme yükümlülüğü altına girerler. Bu yükümlülük; görevlendiren kişinin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi adına ihtiyaç duyulan belge ve bilgileri, avukatlık vekaleti ve zorunlu yargılama giderlerini ödememesi veya vekaletname vermekten kaçınması gibi durumlarda sona ermektedir.

Avukatlar, görevlendirildikten sonra davadan çekilemezler. Haklı bir neden olmaksızın davadan çekilmek isteyen avukat, görevlendirmeden itibaren 15 gün içerisinde görevlendirildiği hususun tarifedeki ücretini baroya ödeyerek davadan çekilebilir. Kahramanmaraş avukatı bir iş üzerine görevlendirildiği zaman bu işi son hamleye kadar takip etme yükümlülüğüne sahip olur. Bu takip yükümlülüğü dava ile bağlantılı davaları ve icra takip işlemlerini kapsamamaktadır. Bunların takibi için tekrar bir görevlendirme gerekmektedir.

Avukatlar, adli yardım bürosu ve temsilciliklerini davanın her aşamasında bilgi ve belgeler aracılığıyla bilgilendirebilir. Görevlendirildiği işi tamamlamayan avukatlar, aldıkları ücretin iki katını baroya ödemek zorunda kalırlar.