Kahramanmaraş Aile Avukatı

Kahramanmaraş Aile Avukatı

Kahramanmaraş aile avukatı, iki farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır: Bir aile tarafından görevlendirilen avukat olarak veya aile hukuku kapsamına giren uyuşmazlıkları çözümleyen kişi olarak. İlk anlamda kullanılan aile avukatı, aile hekimi gibi görevlendirildiği ailenin hukuki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturarak

onları en iyi şekilde temsil eden kişidir. İkinci anlamda aile avukatı ise aile hukuku kapsamında kalan davalar hususunda kendini geliştirmiş kişilerdir.

Aile avukatı deyince genellikle ikinci kavram üzerinde durulmaktadır. Bu avukatlar, özellikle Medeni Kanun hususunda ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hususunda uzmanlaşarak gerçek kişilerin yaşadığı aile hukukuna ait uyuşmazlıkları çözmektedirler.

Aile Hukuku Davaları Nelerdir?

Kahramanmaraş aile avukatı ile yaşadıkları uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak isteyen kişiler bu avukatların hangi davalara baktığını ve hangi davalarda uzmanlaştığını merak edebilirler. Bu avukatların uzmanlaştığı davalar:

 • Boşanma davaları,
 • Nafaka davaları,
 • Nesebin reddi davaları,
 • Babalık davası,
 • Velayet hususunda davalar.

Bu davalar Medeni Hukuk kapsamında kaldığı için seçeceğiniz avukatın bu hususta bilgi birikime sahip olması gerekmektedir.

İyi Bir Aile Avukatı Nasıl Olmalıdır?

Bir aile avukatından hukuki yardım almayı düşünüyorsanız veya aile hukuku kapsamında kalan davalar arasından bir dava açmak istiyorsanız vekaletname vereceğiniz avukatın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini merak edebilirsiniz. İyi bir aile avukatı:

 • Aile kurumu oldukça önemli bir kurum olduğu için tercih edeceğiniz aile avukatı, aile kurumunun önemini kavrayabilen biri olmalı ve yaşamış olduğunuz sıkıntının boyutlarını kavrayabilecek nitelikte olmalıdır,
 • Yaşadığınız sorunlar ve dava açılmasını gerektiren uyuşmazlıklar hakkında bilgi sahibi olmalı, tecrübeli olmalı ve deneyimlerini size aktarırken etkin bir dil kullanmalıdır,
 • Aile hukuku kapsamındaki davalar açısından tecrübeli olmalı, yaşadığınız uyuşmazlığın lehinize sonuçlanabilmesi adına ihtiyaç duyulan işlemleri gerçekleştirebilecek donanımda olmalıdır,
 • İçinde bulunduğunuz durumun risk tahlilini gerçekleştirebilmeli, kadınların ve çocukların korunması adına kanuni tedbirlere başvurmalıdır,
 • Uyuşmazlığınızı çözüme kavuştururken hukuk etiğine ve mesleğin ilkelerine bağlı kalmalı, yaşadığınız sorunları kısa ve etkin bir şekilde sonuca ulaştırmalıdır.

Kahramanmaraş aile avukatı görevlendirmek istiyorsanız yukarıdaki niteliklere muhakkak dikkat etmelisiniz. İyi bir avukat, adil yargılanma hakkınızı ihlal edici işlemler gerçekleştirmeden etkili ve kısa süre içerisinde sonuca ulaşmanızı hedefleyecektir. Aile hukuku ilkelerine dikkat edildiği zaman zayıf ve mağdur olanın korunduğu görülmektedir. İyi bir aile avukatı da yaşanan uyuşmazlıkta zayıf ve mağdur konumda bulunanların haklarını koruyucu önleyici tedbirler almalıdır. Genellikle boşanma davalarında kadınların ve çocukların zayıf ve mağdur duruma düştüğü gözlemlenmektedir. Ülkemizde yaşanan kadına şiddet ve kadın cinayetleri düşünüldüğü zaman iyi bir avukatın bu risklerin farkına vararak hareket etmesi oldukça önem arz etmektedir.

Aile Avukatı Neler Yapar?

Kahramanmaraş aile avukatı görevlendirirken bu avukatların hangi işlemleri yaptığını merak edebilirsiniz. Bu avukatlar hukukun genel ilkelerine bağlı kalarak ve meslek etiğini dikkate alarak lehinize olan işlemleri yapmakla sorumludur. Bir aile avukatı:

 • Başvurduğunuz konu hakkında başvurmanız gereken yasal yollar hakkında izlemeniz gereken yollar hususunda sizi bilgilendirir,
 • Uyuşmazlığınız bir dava konusu olursa davaya vekalet ederek işlemleri takip etmelidir,
 • Dava açılması gerekirse bu dava dilekçesini eksiksiz ve zamanına uygun bir şekilde hazırlamalıdır,
 • Mahkemenin verdiği kararlara yönelik itiraz gerçekleştirmek gerekiyorsa bu kararlara yönelik üst mahkemeye başvurmalıdır,
 • Davalarda yer alan kanuni sürelerin geçirilmemesi adına gerekli takip işlemlerini yerine getirir,
 • Aile içerisinde yaşanan hukuki uyuşmazlıklar karşılığında başvurmanız halinde danışmanlık yapar,
 • Gerekli olan hukuki prosedürlerin takibini gerçekleştirir.

Aile Avukatının Önemi

Kahramanmaraş aile avukatı tayin etmeniz durumunda bu avukatların toplum açısından da oldukça büyük bir öneme sahip olduklarını unutmamanız gerekmektedir. Ailenin devamlılığının sağlanması toplum açısından önemli bir aşama olduğu için bir aile avukatının aile arasında yaşanan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturabilmesi de toplumun devamlılığı açısından önem taşımaktadır. Kanun koyucu aile hukuku hakkında koymuş olduğu kanunlarda oldukça şekilci davranarak aile birliğinin sarsılmamasına dikkat etmiştir.

Bu şekilci davranışın temel sebebi hukuki prosedürü uzun tutarak eşlere bu zaman zarfı içerisinde düşünme süresi ayırmaktır. Aile ile ilgili alınacak kararların dikkatli bir şekilde alınması kanun koyucunun hedefleri arasında yer almaktadır. Aile hukukunu ilgilendiren hususlar, iyi bir aile avukatı tarafından çözüme kavuşturulmalıdır. Hukuk meslek etiği göz önüne alındığı zaman aile avukatlarının toplum yararına davrandıkları bilinmektedir. Aile avukatı olmanın gerektirdiği sorumluluklar çerçevesinde gerekli işlemleri yapan avukatlar, hem hakkın savunucusu hem de savunma hakkının temsilcisi olmaktadır. Bu nedenle aile avukatı, yalnızca bireyler için değil toplum için de oldukça önemlidir.